Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 17/5/2021) - [GMT+7]

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Xem và download Quyết định tại đây: ../Images/Download/2021-23-QD-QBVMT.pdf
Danh sách thí sinh trúng tuyển: ../Images/Download/2021-23-QD-QBVMT_PL1.pdf

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?