Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


THƯ NGỎ 
Về việc giới thiệu nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi đầu tư dự án
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kính gửi: Quý Công ty

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính các dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với mong muốn chia sẻ và đồng hành cùng Quý Công ty trong việc bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà, Quỹ Bảo vệ môi trường trân trọng giới thiệu chương trình cho vay lãi suất ưu đãi đối với các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ cho vay
Đầu tư xử lý chất thải trong hoạt động chế biến thủy sản;
- Đầu tư xử lý chất thải trong ngành chăn nuôi, chế biến nông sản, gia súc gia cầm;
- Đầu tư xử lý nước thải của các nhà hàng và các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ);
- Đầu tư xử lý chất thải công nghiệp, xử lý chất thải trong làng nghề;
- Xã hội hóa thu gom rác thải; xử lý rác thải sinh hoạt;
- Đầu tư triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận;
- Di dời, chuyển đổi hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường;
- Sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc: thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường;
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận nhãn sinh thái.

2. Hạn mức cho vay: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

3. Thời gian cho vay: Không quá 05 năm đối với một dự án, trường hợp đặc biệt không quá 10 năm.

4. Lãi suất cho vay: Lãi suất ổn định trong suốt thời gian cho vay, cụ thể như sau:
4.1: Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 2,6%/năm:
a) Các dự án thuộc các lĩnh vực:
- Xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công nghiệp;
- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị loại IV trở lên;
- Xử lý các chất thải nhà máy, bệnh viện và làng nghề;
b) Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.
4.2: Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 3,6%/năm:
Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng thế chấp, cầm cố tài sản (không bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực tại Mục 4.1a).

5. Bảo đảm tiền vay: Bằng các hình thức: Cầm cố, thế chấp (động sản, bất động sản, chứng từ có giá), chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng. Hiện tại, Quỹ ưu tiên bảo đảm tiền vay bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu rất hân hạnh được hợp tác với Quý Công ty để cùng góp phần làm cho môi trường ngày càng tốt đẹp hơn./.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 70A Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3573494 Fax: 064.3835508
Email: quymoitruong@baria-vungtau.gov.vn
Wedsite: quymoitruong.baria-vungtau.gov.vn