Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


Quá trình thành lập và phát triển

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính, tài trợ các dự án đầu tư và các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 1285/2004/QĐ.UB ngày 29/3/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoạt động với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các dự án về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, các hoạt động khác nhằm mục đích bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Quỹ Bảo vệ môi trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Các hình thức hoạt động của Quỹ:

- Cho vay với lãi suất ưu đãi;

- Hỗ trợ lãi suất vay;

- Tài trợ và đồng tài trợ;

- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Quỹ đã xét duyệt và cho vay đối với nhiều dự án xử lý chất thải: xử lý nước thải chế biến thủy hải sản, chế biến cao su, các cảng cá, nước thải nhà hàng, khách sạn... Tài trợ các chương trình, dự án phòng chống và khắc phục sự cố môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường như: Tài trợ khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động thi vẽ tranh cho các em học sinh tiểu học, thi viết về môi trường cho các em học sinh trung học, tài trợ thực hiện các chương trình, hoạt động truyền thông môi trường cho các cơ quan đoàn thể: đoàn thanh niên, nhà văn hóa thiếu nhi,...

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tên giao dịch tiếng Anh là: BariaVungtau Environment Protection Fund, tên viết tắt là BEPF.