Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English

Chào mừng các bạn đến với trang đăng ký trực tuyến

Chào mừng quý vị đến với Hệ thống đăng ký hồ sơ hỗ trợ tài chính qua mạng điện tử! Qua Hệ thống này, doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tới Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, bộ phận nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký và thông báo kết quả giải quyết thủ tục tới doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký hồ sơ hỗ trợ tài chính qua mạng điện tử:

  • Được vận hành liên tục, đảm bảo việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24h/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;
  • Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin mà doanh nghiệp trực tiếp đăng ký;
  • Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa doanh nghiệp và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua mạng điện tử.
Remember?