In bài này
17/5/2021 01:14:52

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(Viettel) -

Xem và download Quyết định tại đây: ../Images/Download/2021-23-QD-QBVMT.pdf
Danh sách thí sinh trúng tuyển: ../Images/Download/2021-23-QD-QBVMT_PL1.pdf


Copyright © 2013 Quy bao ve moi truong tinh Ba Ria Vung Tau

 In bài này