Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English
Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 34 /2009/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Ngày ban hành 31/12/2009
Trích yếu Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Ngày hiệu lực 31/12/2009
Ngày hết hiệu lực N/A
Tình trạng hiệu lực Còn hạn
File đính kèm TT34.doc

VĂN BẢN CÓ CÙNG NỘI DUNG