Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 106/QĐ-HĐQL
Cơ quan ban hành Hội đồng quản lý quỹ
Ngày ban hành 25/9/2012
Trích yếu Về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày hiệu lực 25/9/2012
Ngày hết hiệu lực N/A
Tình trạng hiệu lực Còn hạn
File đính kèm 106-QD-HDQL.pdf

VĂN BẢN CÓ CÙNG NỘI DUNG