Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 19/4/2021) - [GMT+7]

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan về việc thay đổi vị trí trụ sở làm việc của Quỹ kể từ ngày 01/4/2021. Mọi thông tin xin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở mới: Số 129B đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại và fax: 
- Phòng Hành chính tổng hợp: 0254.3573493
- Phòng Nghiệp vụ Tín dụng: 0254.3573494
- Phòng Nghiệp vụ Môi trường: 0254.3835507
- Fax: 0254.3835508.

Email: quymoitruong@baria-vungtau.gov.vn

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công việc./.


Quỹ BVMT

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?