Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 11/5/2020) - [GMT+7]

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo lãi suất cho vay ưu đãi năm 2020


Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo lãi suất cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 01/01/2020 như sau:
1. Áp dụng mức lãi suất 2,6%/năm đối với:
a. Các dự án có biện pháp bảo đảm tiền vay bằng bảo lãnh của ngân hàng.
b. Các dự án thuộc các lĩnh vực sau (không phân biệt biện pháp bảo đảm tiền vay):
- Đầu tư xử lý chất thải các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.
- Xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung.
2. Áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm đối với các dự án không thuộc mục 1.
3. Lãi suất áp dụng đối với số dự nợ gốc bị quá hạn: Không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Xem chi tiết tại file đính kèm.2020-138-TB-QBVMT.pdf

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?