Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 20/6/2016) - [GMT+7]

Quyết định về việc sửa đổi nội dung quy định tại Quy chế cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ và nhận ủy thác cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu