Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 16/5/2016) - [GMT+7]

Họp thường kỳ Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quý II/2016


Ngày 12/5/2016, tại văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ông Lê Tuấn Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ là đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.


 
Buổi họp Hội đồng quản lý Quỹ Quý II/ 2016

Ông Nguyễn Hồng Đăng Kỳ, Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, nêu bật những vướng mắc khó khăn còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Quỹ, đồng thời kiến nghị Hội đồng ban hành, chỉnh sửa một số nội dung nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động nhất là trong lĩnh vực cho vay lãi suất ưu đãi.
   
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đánh giá những bước phát triển của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tài chính dành cho các chương trình, dự án đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế hoạt động cho vay còn khá thấp so với nguồn vốn hoạt động, thiếu các giải pháp đẩy mạnh nguồn vốn vay nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao là công cụ hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 
 
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, góp ý của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Phó Chủ tịch LêTuấn Quốc kết luận một số nội dung quan trọng trong hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh trong thời gian tới:

Thứ Nhất, xác định nguyên nhân, khó khăn tồn tại gây cản trở việc tiếp cận vốn vay của các dự án bảo vệ môi trường, tìm ra các phương án phù hợp để sử dụng nguồn vốn hữu hiệu từ đó tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thứ Hai, xác định lại mô hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, trước mắt giao Sở Tài chính rà soát, thẩm định Đề án tự chủ tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2018; Xác định mô hình tài chính của Quỹ theo quy định.

Thứ Ba, về Quy định các lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn hỗ trợ tài chính đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016-2018, Hội đồng nhất trí mở rộng các lĩnh vực nằm trong Phụ lục III, Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính  phủ.

Thứ Tư, đối với các công trình bảo vệ môi trường có mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng thì Quỹ chỉ tổ chức họp Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết) để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ vay vốn.  

Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan lãnh đạo trực tiếp của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nhiệm vụ hoạch định chiến lược phát triển của Quỹ, quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động, kế hoạch huy động, phát triển vốn của Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ… Hội đồng họp thường kỳ 03 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền./. 


Hồng Ly

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  
Remember?

  •    Lượt truy cập: Visitor Counter
  •    Đang Online: 465