Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 17/6/2016) - [GMT+7]

Nhiều cơ hội tiếp cận vay vốn ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác cho vay vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tại Thông báo số 174/TB-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã đồng ý thông qua Quy định Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn hỗ trợ tài chính các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016-2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT. 


Một trong những hệ thống xử lý nước thải được Quỹ hỗ trợ vay vốn ưu đãi

Ngoài các lĩnh vực được ưu tiên xét chọn hỗ trợ tài chính từ Quỹ trong giai đoạn 2012-2015 như: Đầu tư xử lý nước thải các cơ sở chế biến hải sản, trại chăn nuôi, chế biến nông sản, gia súc, gia cầm; Đầu tư xử lý nước thải của các nhà hàng và các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ); Triển khai các dự án sản xuất sạch hơn, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, thì trong giai đoạn 2016-2018, các lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi huy động vốn đầu tư bảo vệ môi trường đã có nhiều cơ hội được tiếp cận vay vốn lãi suất ưu đãi (3,6 %/năm) tại Quỹ. Đó là các lĩnh vực nằm trong Phụ lục III, Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính  phủ. Đặc biệt lĩnh vực được mở rộng là: Xã hội hóa thu gom rác thải; Xử lý rác thải sinh hoạt; Xử lý chất thải các nhà máy, làng nghề (nước thải, khí thải, khói bụi,...); Xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp tập trung; Di dời, chuyển đổi hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Mua sắm thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc môi trường...

Trước đây các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp tập trung , vì không nằm trong danh mục ưu tiên hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT, các chủ đầu tư phải liên hệ vay vốn tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, điều này đã gây nhiều trở ngại và tốn kém thêm chi phí cho các chủ đầu tư. Hay như các cơ sở chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành hiện đang bị đình chỉ hoạt động vì không có giấy phép hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hết hạn, các cơ sở chế biến bột cá phải chuyển đổi ngành nghề hoạt động, di dời vào các khu chế biến tập trung thì các đối tượng này đều được xét ưu tiên hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi tại Quỹ, điều này đã tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính.

Về tiêu chí xét chọn hỗ trợ tài chính trong giai đoạn 2016-2018, Hội đồng quản lý Quỹ vẫn giữ nguyên các tiêu chí đó là: Tính cấp thiết và hiệu quả bảo vệ môi trường; Tính kinh tế và khả năng trả nợ; Quy mô và đặc thù; Tính nhân rộng, bền vững; Ưu thế áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp, đặc biệt là công nghệ trong nước; Phục vụ trực tiếp các chủ trương, chính sách của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về bảo vệ môi trường.

Hiện tại, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đang tiếp nhận 02 hồ sơ vay vốn của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông để thực hiện dự án đầu tư hệ thống xử lý chất thải tập trung tại Khu công nghiệp Đất Đỏ với tổng giá trị công trình là 20 tỷ đồng và hồ sơ Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ, vay vốn xây dựng Nhà máy sản xuất phụ gia xi măng, bột từ và vật liệu xây dựng từ tái chế xỉ thép hoàn thành giai đoạn II với tổng giá trị đầu tư dự án là 50 tỷ. Được biết Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ liên hệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam vay 12 tỷ đồng để đầu tư dự án cho giai đoạn I./.


Hồng Ly

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?