Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 18/1/2016) - [GMT+7]

Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016 của Quỹ Bảo vệ môi trường Tỉnh BR-VT


Ngày 15/01/2016 tại văn phòng Quỹ Bảo vệ môi trường đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Đến tham dự Hội nghị gồm có Ông Phan Văn Mạnh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Tự Quy – Đại diện Công đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi trường và cùng toàn thể CBCC,VC Quỹ.(Toàn thể Hội nghị)

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung như báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, bầu Ban Thanh tra nhân dân & phương hướng kế hoạch 2016. Năm 2015 có thể thấy được một số kết quả mà đơn vị đã đạt được như công tác kiện toàn tổ chức nhân sự, tách và thành lập các phòng ban theo Quyết định phê duyệt cơ cấu nhân sự của UBND tỉnh; qua đó công tác hỗ trợ tài chính luôn được xem là nội dung trọng tâm với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ. Kết quả thu lãi từ hoạt động cho vay năm 2015 đã tăng 64.85% so với năm 2014, các chương trình truyền thông môi trường đã đồng loạt triển khai và đạt 100% theo kế hoạch đề ra; hiệu quả mang lại từ những năm qua trong công tác truyền thông môi trường đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật về môi trường của cộng đồng, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương.

Bên cạnh đó, Chính quyền đã phối hợp cùng tổ chức công đoàn tham gia các hoạt động từ thiện như đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo. Quan tâm và chăm lo đời sống cho CBVC như thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời gia đình có người thân mất, tặng quà cho viên chức nhân dịp sinh nhật, chi thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn và hơn hết, tất cả CBVC luôn ý thức trong việc tiết kiệm các chi phí để tạo nguồn chi trả thu nhập tăng thêm, cụ thể năm 2015 mỗi CBVC bình quân được hưởng 1.000.000đ/ người/ tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Công đoàn cơ sở đã đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được; qua Hội nghị lãnh đạo mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp cùng Sở trong việc tham mưu, đề xuất những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ. Về phía Công đoàn, đề nghị BCH Công đoàn tham mưu cùng lãnh đạo tạo mọi điều kiện để tổ chức tham quan nghỉ dưỡng ít nhất một năm một lần cho cán bộ viên chức nhằm tạo môi trường gắn kết thân thiện trong mỗi thành viên của đơn vị và nhất là đặc biệt chú trọng trong công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ. (Ban Thanh Tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2016-2018)

Về phía đơn vị, Ông Nguyễn Hồng Đăng Kỳ - Giám đốc Quỹ đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên và thông qua Hội nghị,  phát động  tinh thần thi đua trong công tác qua việc đăng ký danh hiệu” Tập thể lao động xuất sắc năm 2016”.


Hồng Hương