Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 18/1/2016) - [GMT+7]

Đại hội Công đoàn Bộ phận Quỹ Bảo vệ môi trường nhiệm kỳ 2016-2020


Ngày 15/01/2016 vừa qua Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Quỹ Bảo vệ môi trường lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Về tham dự đại hội có ông Phan Văn Mạnh là đại diện Đảng ủy Sở Tài Nguyên và Môi Trường và ông Nguyễn Tự Quy là đại diện Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trường, cùng với sự hiện diện của toàn thể đoàn viên Công đoàn bộ phận Quỹ Bảo vệ môi trường.


 (Đại hội CĐBP Quỹ BVMT nhiệm kỳ 2016-2020)

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Quỹ đã phối hợp tốt với chính quyền tổ chức vận động, tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường và truyền thông môi trường. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn như: Cán bộ phụ trách công đoàn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực công đoàn, nhưng được sự quan tâm của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trường, sự hỗ trợ của chính quyền và sự nhiệt tình của các đoàn viên công đoàn đã tạo điều kiện cho Công đoàn bộ phận Quỹ hoạt động có hiệu quả, đạt thành tích trong các phong trào, thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động phong trào Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí, và Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Phó chủ tịch và Ủy viên.


(Ban chấp hành CĐBP Quỹ BVMT nhiệm kỳ 2016-2020)

Sau khi nghe các báo cáo được thông qua ông Nguyễn Tự Quy đã có những ý kiến đóng góp cụ thể và thiết thực trong các hoạt động của Công đoàn bộ phận Quỹ như sau: Trong năm qua Quỹ đã đạt được nhiều thành quả trong công tác hoạt động. Đã đề ra được phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được đưa hoạt động của Công đoàn bộ phận Quỹ ngày càng hiệu quả. Cần chú ý công tác tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chính sách, giáo dục rèn luyện đạo đức, cải cách thủ tục hành chính, phát triển Đảng viên mới và chăm lo đời sống cán bộ công chức viên chức.

Kết thúc Đại hội Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt và tiếp thu các ý kiến đóng góp; Thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2016-2020. Ban chấp hành công đoàn căn cứ vào Nghị quyết và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đưa Nghị quyết đại hội thành hành động của toàn thể đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


Kim Ngân