Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 30/7/2015) - [GMT+7]

Những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường


Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2628/BTNMT-TCCB ngày 29.6.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường các địa phương báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị mình, qua đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động.

Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, công tác hỗ trợ tài chính luôn được xem là nội dung trọng tâm của Quỹ với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ. Có thể thấy, lãnh đạo địa phương đã quan tâm và ban hành khung hành lang pháp lý để công tác hỗ trợ tài chính được triển khai và đi vào hoạt động theo hướng thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay tại Quỹ.

Tính đến cuối tháng 6/2015, Quỹ đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính 14 dự án bảo vệ môi trường với số tiền là 31,3 tỷ đồng. Các lĩnh vực chế biến thủy sản, chăn nuôi, dịch vụ du lịch, chế biến nông sản qua công tác khảo sát, tiếp cận thì nhu cầu hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hiện tại rất ít.
Nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường, xét thấy cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh không thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành; Tuyên truyền pháp luật đối với chủ dự án có hoạt động khai thác khoáng sản, đưa ra các biện pháp chế tài mạnh hơn nữa đối với các chủ dự án cố ý chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo đúng tiến độ; Mở rộng đối tượng ưu tiên xem xét cho vay, trước mắt đối với các dự án xử lý chất thải công nghiệp, đầu tư thiết bị thu gom với mục đích xử lý ô nhiễm. Ngoài ra cần xác định phân loại loại hình hoạt động của Quỹ, vì thực tế qua các năm Quỹ không được sử dụng các nguồn thu tài chính, các khoản chi phí đều từ nguồn dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm. Và hơn hết, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là đầu mối hàng năm nên tổ chức các buổi Hội thảo, Hội nghị, các lớp tập huấn về chuyên ngành, qua đó tạo thêm mối liên kết giữa Quỹ Bảo vệ môi trường của các địa phương nhằm giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quỹ để cùng chung tay phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường của địa phương.


 
(Quỹ BVMT tham gia khóa tập huấn nâng cao xử lý nợ,
 thu hồi nợ và thẩm định công nghệ xử lý nước thải)Hồng Hương