25/2/2021 01:12:33

Thông báo tuyển dụng

(Viettel) -

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

1. Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:
- Vị trí 1: Chuyên viên theo dõi thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay
- Vị trí 2: Văn thư – Thủ quỹ

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ môi trường (http://quymoitruong.baria-vungtau.gov.vn).

3. Cách thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được hướng dẫn cụ thể tại Thông báo số 51/TB-QBVMT ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020.

4. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 09 tháng 4 năm 2021 (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ).

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: số 70A đường Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin cụ thể được niêm yết tại trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường và Thông báo số 51/TB-QBVMT ngày 25/02/2021 dưới đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3573493.

Thông báo số 51/TB-QBVMT và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download tại đây: ../Images/Download/2021-51-TB-QBVMT.rar


Copyright © 2013 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU