27/5/2020 05:00:40

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo tại Đại  hội, trong nhệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp không ít khó khăn nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Sở TN&MT đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, hỗ trợ tài chính cho các dự án về bảo vệ môi trường đã từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan ngày càng được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quán triệt chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên và quần chúng, từ đó giáo dục nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đảng viên.


 
Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại Hội, Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua vẫn còn không ít những khó khăn và khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đây sẽ là cơ sở và tiền đề giúp cho Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ này nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, nghiêm túc, khách quan, từ đó giúp chúng ta xác định đúng tiềm năng và thế mạnh, đề ra những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tích cực, đúng đắn để lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới” đồng thời kêu gọi “mỗi đảng viên phải tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.”
Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Chung – Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, phát huy tinh thần nêu gương của mỗi đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chủ động sáng tạo triển khai các nhiệm vụ được giao, thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội. Ông Lê Ngọc Linh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025. 


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Mai Hương

Copyright © 2013 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU