10/9/2018 06:31:34

Quỹ BVMT tham dự Khóa đào tạo nâng cao công tác phân tích báo cáo tài chính và thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay

Sáng ngày 05/9/2018 tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham dự khóa đào tạo nâng cao công tác phân tích báo tài chính và thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay cho cán bộ Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức.

Trong khuôn khổ Hợp phần 2 – Dự án quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Sông Nhuệ Đáy từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện. Tham dự khóa đào tạo có hơn 120 học viên đến từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương. Đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Bà Nguyễn Hồng Ly – Phó Giám đốc Quỹ cùng các chuyên viên thuộc 02 phòng nghiệp vụ của Quỹ. 
Khóa đào tạo kéo dài 5 ngày từ ngày 04/9/2018 đến ngày 08/9/2018, nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn cũng như trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác thẩm định cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 
Chương trình đào tạo bao gồm các chuyên đề sau:

Chuyên đề Nghiệp vụ Tín dụng do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Ngọc Đức – Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy. Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng như: Nắm vững quy trình nghiệp vụ tín dụng; Thẩm định tín dụng và lập báo cáo thẩm định tín dụng; Nhận xét, đo lường, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế và xử lý rủi ro tín dụng.

Chuyên đề Tài sản đảm bảo tiền vay do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Yến – Phụ trách Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội giảng dạy. Mục tiêu của chuyên đề là giúp học viên nắm bắt được các khía cạnh pháp lý quan trọng của hoạt động cấp tín dụng và bảo đảm an toàn tín dụng; Kỹ năng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo lãnh; Các rủi ro và các giải pháp phòng ngừa trong các hoạt động cấp tín dụng; Xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản. (Giảng viên và các học viên tham dự khóa học chụp ảnh lưu niệm)

Nhìn chung nội dung chuyên đề của khóa học được đánh giá là phù hợp, thiết thực đối với công tác thẩm định tín dụng tại các Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương. Qua khóa học đa số các học viên được cung cấp đầy đủ các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực từ đó vận dụng vào công tác chuyên môn tại đơn vị của mình. Cuối khóa học các học viên được trao Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xác nhận.

Lê Minh Đức

Copyright © 2013 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU