22/6/2018 13:06:41

Quỹ Bảo vệ môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 22/6/2018, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng với đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An.

Theo đó, phía Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Đăng Kỳ - Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Quỹ đã có buổi giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm với đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An tại văn phòng Quỹ vào sáng ngày 22/6/2018. Về phía Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An có ông Đặng Trọng Quân – Giám đốc cùng các thành viên của đoàn.


 
Tại buổi giao lưu, trao đổi đại diện hai Quỹ đã làm việc về các nội dung như: Cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, công tác hỗ trợ tài chính, các lĩnh vực ưu tiên xét chọn trong công tác hỗ trợ tài chính, công tác quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, các quy trình giải quyết, xử lý hồ sơ. Được biết, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An thành lập theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Nghệ An và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2012, là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu và tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Về cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An gồm: Hội đồng quản  lý, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Về công tác hỗ trợ tài chính: Tính đến thời điểm hiện nay, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã cho vay 08 dự án đạt tổng mức cho vay là hơn 08 tỷ đồng, lãi suất cho vay năm 2018 là 2,6%/năm. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã tài trợ cho 05 chương trình, dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng với số tiền gần 200 triệu đồng. Về công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, hiện nay Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đang quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của 264 tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền đã thu được là 120 tỷ đồng. Phía Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu những năm trước cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ do chưa hoàn thiện khung hành lang pháp lý, đến nay Quỹ cũng đã có từng bước phát triển hơn kể từ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của Quỹ, theo đó hiện nay Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên.

Qua buổi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An giúp hai đơn vị đánh giá các kết quả đã thực hiện được kể từ khi thành lập đến nay, cũng như trao đổi được các mặt thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động, các kinh nghiệm trong công tác chuyên môn để từ đó có hướng phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các cán bộ công chức, viên chức của hai đơn vị gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường chung của tỉnh.Thanh Xuân

Copyright © 2013 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU