1/9/2015 10:39:17

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2015

Với mục tiêu hỗ trợ cho cán bộ các Công đoàn cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về tổ chức Công đoàn; nâng cao kỹ năng trong công tác tổ chức Đại hội công đoàn các nhiệm kỳ, hội nghị CBCCVC, đồng thời hướng dẫn một số thông tin về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đội ngũ CBCCVC, tổ chức Công đoàn và các cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp cùng Sở Nội vụ và Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức một buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn vào ngày 26/8/2015 tại Hội trường B – Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến tham dự chương trình tập huấn có sự hiện diện của các đại biểu:

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh;

Bà Đặng Kim Lanh – Trưởng phòng CBCCVC và Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh;

Tiến sĩ Nguyễn Vân Anh – Phó phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, cùng đông đảo cán bộ chủ chốt hoạt động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh tham gia. 

Với chuyên đề đầu tiên trong buổi tập huấn về tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 và thực tiễn cải cách hành chính tại tỉnh BR-VT giai đoạn 2011-2015, Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày các nội dung liên quan đến các quy định về CCHC được qui định rõ tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài ra Bà Huệ cho biết: CCHC là nội dung trọng tâm của công cuộc đổi mới và cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. CCHC nhà nước có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự xã hội, duy trì sự phát triển của xã hội qua đó hiện thực hóa các mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, hằng năm UBND tỉnh đều ban hành các Kế hoạch tuyên truyền về CCHC; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền một cách sâu rộng về CCHC đến đội ngũ CBCCVC và trong nhân dân; luôn tạo được sự chuyển biến tích cực làm cho đội ngũ CBCCVC và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ và rõ ràng hơn về chương trình CCHC, từ đó tham gia tích cực và có trách nhiệm hơn trong công cuộc CCHC ở địa phương nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua thì công tác CCHC vẫn gặp phải những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. CCHC muốn thành công phải xuất phát từ yếu tố con người do đó cần phải làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi tuyển dụng để đảm bảo chất lượng.

 

(Hình ảnh tại buổi tập huấn)

Đối với nội dung tập huấn liên quan đến tinh giản biên chế được quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế thì theo bà Đặng Kim Lanh cần phải dựa trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để làm sao đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định pháp luật.

Để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở nắm bắt được nội dung trong công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở ông Nguyễn Việt Dũng đã trình bày tại buổi tập huấn về quy trình tổ chức Đại hội và hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo, kế hoạch, biên bản … một cách cụ thể, theo đó cần tổ chức đồng bộ trong tất cả các đơn vị để giúp công tác tổ chức, giám sát kiểm tra dễ dàng và thuận lợi hơn.


 
(Cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn)

Kết hợp trong buổi tập huấn lần này, TS Nguyễn Vân Anh giới thiệu một số nội dung về Hội thi Ý tưởng Khoa học - Công nghệ tỉnh BR-VT lần thứ nhất năm 2015. Bà cho biết với cơ cấu 55 giải thưởng có giá trị, hội thi đặt ra tiêu chí cho mỗi ý tưởng phải có tính mới, có tính ứng dụng và mang lại hiểu quả kinh tế cao.

Kết thúc buổi tập huấn, tất cả các cán bộ công đoàn đã có cơ hội nắm bắt được những kiến thức cơ bản, được học tập và tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm mới góp phần hoàn thành tốt các công tác chuyên môn. Qua đó tạo thêm mối liên kết giữa các đơn vị trong địa bàn tỉnh cùng giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng chung tay đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Kim Ngân

Copyright © 2013 QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU