In bài này
1/3/2014 14:47:53

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang

       Chiều ngày 28/02/2014 tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng với đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Đăng Kỳ - Giám đốc cùng các viên chức Quỹ; Về phía đoàn tỉnh An Giang gồm có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang       Tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đại diện hai Quỹ đã làm việc về những nội dung như: Cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, các tiêu chí ưu tiên xét chọn trong việc hỗ trợ tài chính, quy trình thẩm định và những kinh nghiệm trong quá trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ tài chính. Quỹ BVMT tỉnh An Giang được thành lập từ năm 2011 và đang trong thời gian hoàn thiện khung hành lang pháp lý. Trong thời gian tới sẽ triển khai hoạt động, trước mắt Quỹ BVMT tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ tài chính về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch và chế biến hải sản.
       Tiếp đó, đoàn đã tới thị sát hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH chế biến hải sản Tiến Đạt, huyện Tân Thành, đây là một trong những dự án Quỹ Bảo vệ môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ tài chính năm 2012.       Qua buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Quỹ BVMT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quỹ BVMT tỉnh An Giang giúp hai đơn vị xác định rõ mô hình hoạt động của mình và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ, việc hỗ trợ tài chính cho các chương trình dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh mình để từ đó có hướng phát triển trong thời gian tới. Hai đơn vị cũng nhận thấy cần phải có một mô hình hoạt động và các tiêu chí về hỗ trợ tài chính chung cho hệ thống Quỹ Bảo vệ môi trường trong cả nước để dễ dàng hơn trong quản lý điều hành cũng như thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả hơn, từ đó góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường chung trên địa bàn tỉnh.


Copyright © 2013 Quy bao ve moi truong tinh Ba Ria Vung Tau

 In bài này