Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 22/4/2021) - [GMT+7]

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay.


Chung sức cùng cả nước nói chung cũng như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt trong công tác cho vay vốn với lãi suất ưu đãi các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Quỹ BVMT) được thành lập theo Quyết định số 1285/2004/QĐ.UB ngày 29/3/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua thời gian thành lập và phát triển đến nay Quỹ BVMT hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ.


 
Một trong những hệ thống XLNT được Quỹ Bảo vệ môi trường
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi

Tính đến cuối năm 2020, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang quản lý nguồn vốn hoạt động là 134 tỷ đồng, trong đó: Vốn cho vay (dư nợ) 72 tỷ đồng, vốn hoạt động còn lại 62 tỷ đồng. Số vốn tăng qua các năm được bổ sung từ nguồn thu lãi tiền gửi vốn nhàn rỗi. 

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Quỹ Bảo vệ môi trường luôn chủ động trong việc khảo sát và tiếp cận các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn. Hàng năm, Quỹ xây dựng kế hoạch cho vay ưu tiên theo tiêu chí phù hợp ngành nghề tại từng thời điểm. Bên cạnh đó, chú  trọng công tác thu hồi nợ để bảo toàn vốn. Các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được Quỹ BVMT cho vay vốn thuộc các lĩnh vực: Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi, chế biến thủy hải sản; Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời; Lò nhiệt phân cao su; Đầu tư xe thu gom rác thải sinh hoạt... Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đối tượng là các hộ thu gom rác thải sinh hoạt theo chương trình chuyển đổi phương tiện thu gom rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng và được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt chính sách ưu đãi đặc biệt với mức lãi suất từ 1,3%/năm đến 2,0%/năm, thời gian vay dài hạn tối đa 07 năm.


 
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi
chuyển đổi phương tiện thu gom rác

Với mức lãi suất vay vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được điều chỉnh giảm qua các thời kỳ từ 5,4%/năm xuống còn 3,6%/năm và 2,6%/năm (các hộ thu gom rác 1,3%/năm đến 2,0%/năm) đã thực sự thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn đầu tư dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tính đến năm 2020, Quỹ Bảo vệ môi trường đã hỗ trợ tài chính cho 53 dự án với tổng số tiền gần 147 tỷ đồng. Trong đó: 30 dự án Quỹ cho vay đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, khí thải với số tiền là 73,9 tỷ đồng; 04 dự án di dời các cơ sở xử lý chất thải và thiết bị lò đốt với số tiền cho vay là 57,9 tỷ đồng; 19 dự án còn lại thuộc các lĩnh vực đầu tư xe gom rác, xe hút bụi, xe ép rác, hệ thống điện năng lương mặt trời và lĩnh vực khác với số tiền 14,9 tỷ đồng. 

Để nguồn vốn của Quỹ ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, luôn quan tâm, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xem xét và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mở rộng đối tượng cho vay, lĩnh vực ưu tiên, rút ngắn thời gian và quy trình thẩm định hồ sơ; ban hành hành lang pháp lý phù hợp từng thời kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ.


Thanh Xuân

TIN KHÁC
Remember?