Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 10/4/2017) - [GMT+7]

Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới


Chiều ngày 31/3/2017, Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Đoàn Thị Nguyệt Bình. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Hồng Đăng Kỳ cùng toàn thể Đảng viên chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường.

Là một Chi bộ còn non trẻ được thành lập từ tháng 4/2014, vì vậy Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Đồng chí Đoàn Thị Nguyệt Bình là chuyên viên trẻ, luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia trong các hoạt động phong trào đoàn thể, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, được tập thể Quỹ Bảo vệ môi trường tín nhiệm và đã được Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh chuẩn y quyết định kết nạp đồng chí vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Đăng Kỳ, Bí thư chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bình.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của tất cả các đảng viên có mặt tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Nguyệt Bình đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cũng như của cấp trên giao phó.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đăng Kỳ, Bí thư chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường thay mặt Chi bộ chúc mừng đồng chí Đoàn Thị Nguyệt Bình đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đồng thời giao nhiệm vụ và phân công cho 2 đồng chí đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Bình trong thời gian thử thách 12 tháng trước khi trở thành đảng viên chính thức.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp:

Thanh Bình