Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 9/9/2016) - [GMT+7]

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”


Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ ba tháng chín hàng năm, nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Chiến dịch này đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994. Đến nay đã được các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với một tỉnh, thành phố và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Đây là sự kiện quan trọng, có tính cộng đồng và lan tỏa cao nhằm tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; thể hiện cam kết của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm nay, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Đây là địa phương đã có nhiều chuyển biến trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năm du lịch. 

Để triển khai có hiệu quả, thiết thực các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, ngày 05/9/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3807/BTNMT-TCMT gửi các các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước..., đề nghị triển khai thực hiện một số nội dung chính như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân. 

Hai là, căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người; Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; Ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; Phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon... 

Ba là, các cơ quan truyền thông, báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thời lượng phát sóng về môi trường, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường khu vực đô thị... 

Bốn là, phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ứng Chiến dịch Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, năm nay Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thực hiện các chương trình, hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn: Trang bị thùng rác cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường treo băng rôn tuyên truyền, cổ động trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố  Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa.


Mai Hương

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?