Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 11/12/2015) - [GMT+7]

Tình hình ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản năm 2015


Hoạt động khai thác khoáng sản trên cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đang ngày càng phát triển mới cả về quy mô, công suất và máy móc công nghệ hiện đại đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, những tác động rõ nét nhất tới môi trường do khai thác khoáng sản đó là: Làm biến dạng địa mạo và cảnh quan khu vực; chiếm dụng nhiều diện tích trồng trọt và cây xanh để mở khai trường và đổ đất đá thải; làm ô nhiễm nguồn nước và đất đai quanh mỏ; thay đổi môi trường văn hóa, xã hội cả tích cực lẫn tiêu cực. Sau quá trình khai thác mỏ thường để lại các dạng địa hình có tiềm năng gây sạt lở cao, làm ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho con người, súc vật, động vật hoang dã trong khu vực sau khai thác. 


 
Điểm mỏ đang cải tạo PHMT của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam

Do vậy, vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản luôn là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm và chú trọng. Ngày 14/02/2015, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó tháng 06/2015 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành và hướng dẫn chi tiết về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là quy định nhằm yêu cầu các chủ dự án khai thác khoáng sản phải ký một khoản tiền nhằm đảm bảo các chủ dự án thực hiện cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường trong việc nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, vừa qua Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo tình hình thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo, Quỹ đã căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường; Căn cứ quyết định phê duyệt của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và số tiền nộp vào tài khoản ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường để làm cơ sở thông báo số tiền ký quỹ đến các đơn vị. Tính đến ngày 07/12/2015, Quỹ Bảo vệ môi trường theo dõi việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của 71 tổ chức, cá nhân được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã nộp tại Quỹ là 22.4 tỷ đồng. Trong đó: 43 tổ chức, cá nhân đã thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đầy đủ theo quyết định phê duyệt với số tiền là 16.1 tỷ đồng; 11 tổ chức, cá nhân đã thực hiện ký quỹ nhưng giấy phép hết hạn, thu hồi giấy phép, giải thể hoặc ngưng khai thác với số tiền Quỹ đã tiếp nhận là: 209 triệu đồng. Còn lại 08 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đủ đến năm 2015 với số tiền chậm nộp là 4 tỷ đồng. Đối với các đơn vị chậm nộp ký quỹ, Quỹ đã gửi thông báo đôn đốc và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Để xử lý những trường hợp chậm ký quỹ, tháng 6/2015 Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã có cuộc họp với các đơn vị chậm nộp ký quỹ, để nắm bắt tình hình hoạt động và yêu cầu các đơn vị phải thực hiện ký quỹ theo quy định trước ngày 30/6/2015. Tuy nhiên, đến nay tình hình chậm ký quỹ vẫn còn tồn đọng. Trong quá trình đôn đốc, nhận và quản lý tiền ký quỹ, Quỹ gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân do các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa nắm rõ các quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện không đúng trình tự thủ tục ký quỹ; Tình hình kinh tế khó khăn trong nhiều năm qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện ký quỹ của các doanh nghiệp, có những đơn vị ký quỹ không đầy đủ trong nhiều năm với số tiền chậm ký quỹ lớn.

Đối với lĩnh vực khai thác đá thì tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 34 tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này chiếm 47.8% với số tiền đã ký quỹ là 17.1 tỷ đồng chiếm 75% trên tổng số tiền ký quỹ Quỹ đang quản lý. Với tình hình khai thác như hiện nay đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống xung quanh của người dân, do đó công tác cải tạo phục hồi môi trường trong và sau khai thác luôn là vấn đề yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ.

Cũng trong năm 2015, Quỹ đã tham gia các đoàn kiểm tra việc hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn huyện Đất Đỏ và thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho 4 đơn vị với tổng số tiền gốc và lãi là: 127.1 triệu đồng.


Thanh Xuân

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  
Remember?

  •    Lượt truy cập: Visitor Counter
  •    Đang Online: 455