Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 16/10/2015) - [GMT+7]

Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 9 tháng năm 2015


Vừa qua, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 9 tháng năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quỹ đã căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường; Căn cứ quyết định phê duyệt của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và số tiền nộp vào tài khoản ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Tính đến ngày 07/10/2015, Quỹ Bảo vệ môi trường theo dõi việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của 71 tổ chức, cá nhân được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã nộp tại Quỹ là 21.8 tỷ đồng. Trong đó có 44 đơn vị đã thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định với số tiền 15.5 tỷ đồng. Hiện còn 10 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đủ đến năm 2015 với số tiền 4.3 tỷ đồng. Đối với các đơn vị chậm nộp ký quỹ, Quỹ đã gửi thông báo đôn đốc và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tính đến nay vẫn còn 3 đơn vị chậm nộp ký quỹ từ năm 2014 trở về trước và 7 đơn vị chậm nộp ký quỹ năm 2015.


 
Điểm mỏ 10ha của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam

Trong 9 tháng năm 2015 có 16 đơn vị nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền đã ký quỹ là 5.9 tỷ đồng. Trong đó có 01 đơn vị đã hoàn thành việc ký quỹ còn tồn đọng từ năm 2014 trở về trước với số tiền là 3.9 tỷ đồng và 11 đơn vị hoàn thành ký quỹ cho năm 2015 với số tiền là 4.5 tỷ đồng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 36/71 tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá chiếm 50.7% với số tiền đã ký quỹ là 16.2 tỷ đồng chiếm 74.6% trên tổng số tiền ký quỹ Quỹ đang quản lý. Cũng trong 9 tháng năm 2015, Quỹ đã tham gia các đoàn kiểm tra việc hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn huyện Đất Đỏ và thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho 4 đơn vị với tổng số tiền gốc và lãi là: 127.1 triệu đồng.

Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu của các cấp ngành và ý thức thực hiện của người dân, trong đó có các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Hoạt động khai thác khoáng sản đang ngày càng đạt được sự tăng trưởng cả về quy mô và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, kéo theo việc gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trường xung quanh khu vực khai thác, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Tình hình ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 9 tháng năm 2015 đạt được kết quả khả quan. Điều đó cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã và đang tích cực thực hiện. Đấy là một nhiệm vụ quan trọng không thể bỏ qua của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường thường xuyên đôn đốc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị xử lý các trường hợp chậm nộp ký quỹ đồng thời thông báo các cơ quan chức năng phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường trong công tác đôn đốc các đơn vị thực hiện ký quỹ đầy đủ theo quy định.Thanh Xuân

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  
Remember?

  •    Lượt truy cập: Visitor Counter
  •    Đang Online: 458