Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 16/10/2015) - [GMT+7]

Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường trong 9 tháng đầu năm 2015


Theo báo cáo kết quả công tác, nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2015 đơn vị đã kiện toàn công tác nhân sự, tách và thành lập các phòng ban nghiệp vụ theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt cơ cấu tổ chức nhân sự của Quỹ; triển khai 02 đợt xét tuyển viên chức vào tháng 03/2015 và tháng 8/2015 để đáp ứng đủ nhân sự theo chỉ tiêu biên chế được tỉnh giao.

Tính đến ngày 30.9.2015, số dự án dư nợ tại Quỹ là 15 dự án với tổng số tiền phê duyệt là 31.823.600.000 đồng. 

Công tác tiếp cận doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn đối với các dự án bảo vệ môi trường luôn được đơn vị quan tâm và đặt lên mục tiêu hàng đầu. Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ đã khảo sát tiếp cận các cơ sở chế biến thủy sản, chăn nuôi gia súc, kinh doanh dịch vụ du lịch có hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền. Kết quả bước đâu cho thấy Huyện Châu Đức có 03 dự án xử lý nước thải trong chăn nuôi hộ gia đình, quy mô đàn dưới 1500 con heo các loại, các chủ dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án nên chưa xác định được kinh phí đề nghị hỗ trợ; Huyện Xuyên Mộc có 04 dự án xử lý nước thải cơ sở chăn nuôi quy mô đàn trên 3000 con, các chủ dự án đang trong giai đoạn lập dự án; 01 dự án của Công ty Du lịch Hương Phong với dự kiến đề nghị hỗ trợ vay vốn là 1.4 tỷ đồng; Huyện Tân Thành có 01 dự án của cơ sở chế biến bột cá, chủ dự án đang tiến hành nghiên cứu lập đề án. Nhiệm vụ chính được đặt ra trong Quý IV/2015 sẽ tiếp tục rà soát thông qua Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện để nắm bắt nhu cầu của các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; qua đó tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường phù hợp tình hình hiện tại nhằm giảm thiểu tối đa hiện trạng ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy mạnh hoạt động , Quỹ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh không thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Qua đó, xem xét mở rộng đối tượng ưu tiên xét cho vay, trước mắt đối với các dự án xử lý chất thải công nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị, kinh doanh dịch vụ, phương tiện thu gom với mục đích xử lý ô nhiễm giai đoạn từ năm 2016-2018;

 Đề nghị được áp dụng nhận tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay đối với các dự án có suất đầu tư thấp (dưới 300tr/dự án) trong khu vực có quy hoạch ổn định như làng nghề, các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin (Quyết định phê duyệt phương án/ đề án cải tạo, phục hồi môi trường; Giấy phép khai thác; thời gian khai thác; địa chỉ, điện thoại liên hệ… ) của các đơn vị ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho Quỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý tiền ký quỹ đạt hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, tinh giảm các thủ tục, tiếp tục bồi dưỡng, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ CBVC, trao đổi cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ thẩm định nhằm phát huy công tác thẩm định các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./. 


Hồng Hương

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  
Remember?

  •    Lượt truy cập: Visitor Counter
  •    Đang Online: 474