Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 1/9/2015) - [GMT+7]

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT tham gia lớp bồi dưỡng “Kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kỹ năng xử lý nợ”


Vừa qua, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử 02 cán bộ, chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng “Kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kỹ năng xử lý nợ” do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/8/2015 tại Hà Nội.

Tham gia lớp bồi dưỡng ngoài đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam còn có các lãnh đạo, cán bộ chuyên viên đại diện của 30 quỹ địa phương trên cả nước về tham dự với đội ngũ giảng viên của Tổ chức giáo dục PTI trực tiếp giảng dạy. 
 


Chuyên đề đầu tiên được giới thiệu là “Hệ thống kiểm soát nội bộ” do Thạc sỹ Hoàng Thị Minh giảng dạy đã giới thiệu tổng quan về kiểm soát nội bộ, mục tiêu, vai trò, sự cần thiết và nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ. Theo bà Minh một Hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ đem lại cho cơ quan, tổ chức các lợi ích như: giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, bảo vệ tài sản, tiền bạc, thông tin..., đảm bảo tính chính xác của các số liệu, mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động cũng như các quy định của luật pháp, đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra. Như vậy có thể nói hệ thống kiểm soát nội bộ đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong các cơ quan, tổ chức nói chung và các Quỹ BVMT nói riêng. 
Chuyên đề “Quản lý rủi ro” được giảng viên là Thạc sỹ, Luật sư Trần Trọng Sơn giới thiệu tập trung vào Quy trình quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro, các biện pháp quản lý rủi ro và các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng cũng như kế hoạch hành động để đảm bảo giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng đã trao đổi, thảo luận và đưa ra một số đánh giá về hiện trạng cũng như đề xuất một số biện pháp để góp phần hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tại các Quỹ BVMT nhằm giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động và tăng hiệu quả của hoạt động hỗ trợ tài chính cho các Quỹ BVMT.Chuyên đề cuối cùng của lớp bồi dưỡng là “Kỹ năng xử lý nợ” được Thạc sỹ, Luật sư Phùng Văn Hiếu trình bày những kiến thức tổng quan chung về thu hồi nợ và pháp luật liên quan, việc vận dụng các kỹ năng đàm phán để đạt hiệu quả khi thu hồi nợ cũng như một số phương pháp xử lý nợ theo quy định của pháp luật. Chuyên đề này đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận của các học viên tham dự đến từ các Quỹ BVMT. Phần lớn các học viên tham dự khóa học đều đưa ra các tình huống trong thực tế đã và đang xẩy ra để các nhóm thảo luận, trao đổi và cùng với giảng viên đưa ra các phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, đảm bảo quá trình thu hồi nợ đúng quy trình, pháp luật và đạt hiệu quả. 

Sau khóa bồi dưỡng các học viên đã được trang bị, củng cố thêm những kiến thức tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kỹ năng xử lý nợ để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực, hạn chế những rủi ro cũng như nâng cao hiệu quả quản lý điều hành cho các nhà lãnh đạo góp phần tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Bên cạnh đó, khóa bồi dưỡng cũng đã tạo được mối liên kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Quỹ, giúp tăng cường công tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động.  
 


Mai Hương