Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 2/6/2015) - [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT


Sáng ngày 30/5/2015, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh. Đại hội đã bầu Cấp ủy đảng bộ Sở khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí (bầu dự khuyết 02 đồng chí) và Cấp ủy khóa mới đã tiến hành hội nghị phiên đầu tiên để thực hiện bầu Ban Thường vụ, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Kết quả đồng chí Nguyễn Hữu Lợi được bầu Phó Bí thư Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020.  


 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội cũng đã thảo luận, thông qua báo cáo góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh; Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010-2015; Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV gồm 06 đồng chí và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết.


 
Với sự đoàn kết thống nhất cao, Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp

Sau nửa ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp, phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, CC-VC Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, ngày 29/5/2015, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Đại hội trù bị Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội trù bị đã nhất trí cao về bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Đại hội cũng thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng; tổ chức lấy ý kiến tham gia của đại biểu dự đại hội một số nội dung quan trọng khác./.
Hồng Ly